unizg Pretraga

Konstrukcija i izrada dječje odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Renata Hrženjak

Šifra predmeta

230121

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće
TMD – prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD – prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje nastave, izrada dječjeg odjevnog predmeta, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• poznavati i razumijevati strukovna znanja iz odjevnih tehnologija i interdisciplinarnih znanja potrebnih pri realizaciji pojedinih faza u proizvodnji odjeće
• osmišljavati i provoditi projekte u području industrijskog dizajna tekstila i odjeće, prikazati i interpretirati rezultate te donositi zaključke
• analizirati i evaluirati vlastita i tuđa dizajnerska rješenja 
• poznavati i razumijevati ključne aspekte proizvodnje i izrade tekstila i odjeće

Okvirni sadržaj predmeta

Kroz predmet će se utvrditi specifičnosti muške i ženske dječje odjeće. Konstruirat će se krojevi hlača i haljina za djevojčice prema različitim tipovima tijela. Također će se konstruirati i krojevi hlača i jakni za dječake ovisno o pojedinom tipu građe tijela. Dizajnirat će se i izraditi model jednog odjevnog predmeta prema odabiru studenta i u dogovoru s predmetnim nastavnikom. Navedena realizacija će se ostvariti u Tehnološkom laboratoriju za procese odjevnih tehnologija (šivaonici). Pri tome će se svakom studentu pristupiti individualno kroz mentorski rad s ciljem što boljeg savladavanja postavljenih zadataka.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa specifičnostima muške i ženske dječje odjeće te omogućiti savladavanje znanja o tjelesnim proporcijama i tipovima tijela dječje populacije. Studenti će se također osposobiti za samostalnu konstrukciju i izradu modela dječje odjeće prema vlastitom dizajnu.

Literatura potrebna za ispit

  • Norsaadah, Z.: Clothing for Children and Teenagers, Anthropometry, Sizing and Fit, Woodhead Publishing, 2016, ISBN 9780081002261

  • KOB Schnittkonstruktionen System M. Müller & Sohn, Deutschen Bekleidungs-Akademie, München, 2. Auflage, Rundschau-Verlag Otto G. Königer GmbH & Co. KG, München, 2014, ISBN 978-3-929305-74-6

  • Hrženjak, R., Doležal, K., Ujević, D.: Development of Sizing System for Girls Aged 6 to 12 Years in Croatia, Collegium Antropologicum 37 (2013), 4; 1095-1103, ISSN 1848-9486, CC ISI Document Delivery No: 301UG

  • Rudolf, A.: Konstrukcija oblačil, Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Oddelek za tekstilne materiale in oblikovanje, Laboratorij za oblačilno inženirstvo ter fiziologijo in konstrukcijo oblačil, Učbenik, Maribor, 2012, ISBN 978-961-248-350-0

  • Ujević, D., Rogale, D., Hrastinski, M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, III dopunjeno i prošireno izdanje, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zrinski, 2010., ISBN 978-953-7105-36-5

  • Aldrich, W.: Metric pattern cutting for children's wear and babywear, From birth to 14 years, 4th Edition, Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 978-1-4051-8292-8

Dopunska literatura

  • Hrženjak, R., Mujkić-Klarić, A., Ujević, D., Smolej Narančić, N.: Anthropometric Investigations of Children in the Republic of Croatia, Book of Proceedings of the 4th International Textile, Clothing & Design Conference – Magic World of Textiles,  Dubrovnik, Croatia, 5-8th October 2008, Dragčević, Z. (Ed.), Zagreb, University of Zagreb Faculty of Textile Technology, 2008, 599-604, ISBN 978-953-7105-26-6

Konstrukcija i izrada dječje odjeće

Povezane teme