unizg Pretraga

Tehnička priprema proizvodnje odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

SURADNICI

Doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

36567

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati značaj CIM koncepcije u odjevnoj industriji
•    analizirati povezanost tehničke pripreme i proizvodnog procesa
•    provesti tehnološku analizu
•    izraditi planove tehnoloških operacija tehnološki proces krojenja, šivanja i dorade
•    izraditi planove tehnološkog procesa za tehnološki proces krojenja, šivanja i dorade
 

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj odjevne tehnologije i inženjerstva ; značajke CIM koncepcije u odjevnoj industriji ; uloga tehničke pripreme u tehnološkim procesima izrade odjeće ; povezanost tehničke pripreme i proizvodnog procesa ; organizacija izrade tehničke dokumentacije u tehničkoj pripremi ; povezanost tehničke s konstrukcijskom, tehnološkom i operativnom pripremom ; tehnološka analiza ; izrada planova tehnoloških operacija i planova tehnološkog procesa ; analiza i izbor proizvodnih linija ; optimiranja razmještaja opreme ; projektiranje proizvodnih linija

Cilj predmeta

Upoznavanje sa specifičnim obilježjima u razvoju odjevne tehnologije i inženjerstva, značajke CIM koncepcije i primjene računala u odjevnoj industriji, važnost tehničke pripreme u vođenju i usmjeravanju proizvodnih procesa proizvodnje odjeće, važnost međusobne povezanosti priprema u okviru tehničke pripreme, moderna izrada tehničke dokumentacije primjenom računala

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
D. Ujević, D. Rogale, D. Tržić: Razvoj i primjena računalne podrške u procesima proizvodnje odjeće i tehničkog tekstila, Tekstil
D. Rogale, D. Ujević, N. Rasinec: Nove metode računalnog unošenja i obračun učinka u odjevnoj industriji, Tekstil. 46 (1997) , 4; 212-218
D. Rogale, D. Ujević: Technology Documentation and Production Monitoring in Clothing Industry Using Computers

Dopunska literatura

Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje

Tehnička priprema proizvodnje odjeće

Povezane teme