unizg Pretraga

Modeliranje odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak
doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović

Šifra predmeta

36561

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti metode modeliranja
•    Prepoznati odnos i razliku odjevnih veličina
•    Pripremiti i izraditi konstrukciju ženskog i muškog odjevnog predmeta prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Modelirati ženski i muški odjevni predmet prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Raščlaniti krojne dijelove i dodati šavne dodatke i porube za ženski i muški odabrani model u prirodnoj veličini
•    Izraditi podstavnu i međupodstavnu tkaninu za ženski i muški odabrani model u prirodnoj veličini
 

Okvirni sadržaj predmeta

Usporedba sustava odjevnih veličina u Europi i svijetu ; metodološki pristup i tehnike modeliranja odjeće ; teorija i konstrukcija ušitaka ; modeliranje muške odjeće (jakne, bluzona, vjetrovke, parke, sakoa) ; modeliranje ženske odjeće (trenerke, bluze, haljine, raglan i kimono haljine) ; modeliranje ovratnika, rublja, radne i sportske odjeće, te zaštitne odjeće

Cilj predmeta

Upoznavanje s značajkama modeliranja odjeće u konstrukcijskoj pripremi; odnos i razlike u primjeni odjevnih veličina spram konstrukcije krojeva odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja modeliranja muške i ženske odjeće; trendovi i smjernice pri modeliranju odjeće

Literatura potrebna za ispit

D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konsr. i mod. odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konst. i mod. odjeće - II. Izdanje,Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996

Dopunska literatura

L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003.
M. Hrastinski, D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.

Modeliranje odjeće

Povezane teme