unizg Pretraga

Tehnološki procesi dorade odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević
doc. dr. sc. Renata Hrženjak

Suradnici

Doc. dr. sc. Blaženka Brlobašić Šajatović
Doc. dr. sc. Bosiljka Šaravanja

Šifra predmeta

38765

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi tehničku dokumentaciju
•    procijeniti značajke adekvatne tehničke pripreme
•    utvrditi kako se sastavlja i kompletira odjeća
•    prepoznati ulogu i značaj kontrole i završne kontrole odjeće
•    prepoznati važnost pravilnog etiketiranja i sortiranja gotovih odjevnih predmeta
•    znati na koji način se otpremaju izrađeni i opremljeni odjevni predmeti u skladište gotove robe
 

Okvirni sadržaj predmeta

Značajke tehničke pripreme i tehničke dokumentacije za doradu odjeće ; priprema odjevnih predmeta za tehnološki proces dorade ; strojevi i uređaji u doradi za glačanje odjeće, našivanje gumbi ; sastavljanje i kompletiranje odjeće ; razvrstavanje odjeće ; kontrola i završna kontrola odjeće ; opremanje odjeće ; otprema izrađenih i opremljenih odjevnih predmeta u skladište gotove robe ; skladištenje i ekspedit

Cilj predmeta

Izrada i važnost precizne i pravilne tehničke dokumentacije; značajke adekvatne tehničke pripreme; pravilna priprema odjevnih predmeta za tehnološki proces dorade odjeće; uporaba adekvatnih strojeva i uređaja pri doradi odjeće; važnost kontrole; adekvatne mjere i načini skladištenja odjeće nakon dorade

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
H. Carr, B. Latham: The Technology of Clothing Manufacture
D. Rogale, D. Ujević: Tendencije razvoja područja tehničke pripreme proizvodnje na IMB '93

Tehnološki procesi dorade odjeće

Povezane teme