unizg Pretraga

Tehnološki procesi šivanja odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text., asistent

Šifra predmeta

38764

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

6 (3+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti optimalne šivaće ubode i šivane šavova u specifičnim tehnološkim operacijama šivanja odjeće
•    odabrati i primijeniti šivaće strojeva i primjerenu opremu u tehnološkom procesu šivanja odjeće
•    odabrati šivaće konce i strojne šivaće igle potrebne finoće i oblika vrška prema zahtijevanim potrebama
•    koristiti optimalne pomoćne naprave u tehnološkom procesi šivanja radi povećanja kvalitete i smanjenja vremena izrade
•    odrediti vrijeme izrade strojnih i strojno-ručnih zahvata šivanja
•    ispravno koristiti konvencionalne organizacijske metode kao i modularnu koncepciju i timski rad
•    provesti ekonomsku analizu i izračunsku usporedbu kod primjene novih sredstava rada i metoda rada
•    uspostaviti kontrolirati tehnološki proces šivanja odjeće
 

Okvirni sadržaj predmeta

Povijesni razvoj tehnike i tehnologije šivanja. Normizacija šivaćih uboda. Klasifikacija skupina i tipova šivaćih uboda. Normizacija šivanih šavova. Konac za šivanje. Igle za šivanje. Podjele šivaćih strojeva. Pogonski elektromotori. Pomoćne naprave za oblikovanje šavova na šivaćim strojevima. Procesna mikroračunala na šivaćim strojevima. Univerzalni šivaći strojevi. Specijalni šivaći strojevi. Šivaći automati. Šivaći agregati. Numerički vođeni šivaći strojevi. Šivaći roboti. Inteligentni šivaći strojevi. Međufazno glačanje u tehnološkom procesu šivanja odjeće. Specifičnosti procesa šivanja pletene odjeće.

Cilj predmeta

Predmetom se savladavaju sve tehnološke značajke i sve vrste šivaćih strojeva u tehnološkim procesima šivanja odjeće, upoznaje s modularnom koncepcijom i timskim radom, obračunom učinka te metodama određivanja normalnih vremena strojno-ručnih zahvata šivanja

Literatura potrebna za ispit

D. Rogale i sur.: Tehno. proizv. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univerz. u Bihaću, 1999., ISBN 9958-624-08-7
D. Rogale i sur.: Određivanje stupnja korištenja nazivne brzine šivaćih strojeva i pros. brzine šivanja u proiz. odj., Tekstil, 39,1990.
D. Rogale i sur: Procesni parametri tehnoloških operacija šivanja odjeće tijekom spajanja ravnih šavova, Tekstil, 46, (1997.), 2, 75-86
D. Rogale i sur.: Procesni parametri tehnoloških operacija šivanja tijekom spajanja zakrivljenih šavova, Tekstil, 48 (1999.) 9, 437-447
A. Hursa, D. Rogale i sur.: Utjecaj porubljivača na vrijednosti procesnih param. tehno. operacija šivanja odj.,Tekstil, 49, 2000.

Dopunska literatura

D. Rogale i sur.: Robotizacija tehnološkog procesa šivanja u odjevnoj industriji, Tekstil, 37, (1988.), 10, 587-593
D. Rogale: Mjerne metode i oprema za određivanje proc. parametara tehno. operacija šivanja odj., Tekstil, 40, (1991.),12
D. Rogale i sur.: The impact of auxiliary devices on sewing-machines upon processing..., IJCST, 13,2001.
S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale : Determining Reaction Abilities of Sewing Machine Operators..., IJCST, 15, 2003.

Tehnološki procesi šivanja odjeće

Povezane teme