unizg Pretraga

Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Šifra predmeta

36566

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati rad i primjenu najčešće korištenih strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade odjeće
•    prepoznati funkcioniranje osnovne konstrukcijskih elementa i mehanizama strojeva i automata u tehnološkim procesima izrade odjeće
•    primjeniti osnovna načela automatizacije i načine rješavanja;
•    prepoznati pneumatske radne i upravljačke elemente i njihovu pravilnu primjenu u automatizaciji strojeva za proizvodnju odjeće
•    prepoznati različite vrste senzora i pravilno ih odabrati
•    izraditi pneumatske sheme upravljanja, ručno ili pomoću računalnog programa FluidSim,
    jednostavnijih i složenijih uređaja i strojeva primijenjenih u tekstilnim proizvodnim procesima
    izraditi elektropneumatske sheme upravljanja upravljanje s PLC-om LOGO, ručno ili pomoću računalnog programa FluidSim, jednostavnijih i složenijih uređaja i strojeva primijenjenih u tekstilnim proizvodnim procesima
•    Izraditi računalni program za upravljanje PLC-om LOGO 24RL
 

Okvirni sadržaj predmeta

Prikaz i analiza tipičnih mehanizama primijenjenih u strojevima za proizvodnju odjeće. Vrste i zajedničke značajke karakterističnih strojeva u odjevnoj industriji: strojevi za polaganje i iskrojavanje krojne naslage, šivaći strojevi i automati, strojevi za frontalno fiksiranje i glačanje, automati i automatske linije. Automatizacija strojeva za proizvodnju odjeće. Pneumatski i elektropneumatski izvršni i upravljački elementi, davala signala, programski uređaji (PLC) za upravljanje primijenjeni na strojevima za proizvodnju odjeće. Neizrazita logika primijenjena na strojevima za proizvodnju odjeće.

Cilj predmeta

Poznavanje osnovne konstrukcije tipičnih strojeva u procesima proizvodnje odjeće, poznavanje uobičajene automatizacije na strojevima, samostalno rješavanje jednostavnih slučajeva automatizacije primjenom elektropneumatike i senzora različitih  vrsta i tehničkih  karakteristika.

Literatura potrebna za ispit

Nikolić G.: Mehanizmi odjevnih strojeva, Zrinski-TTF, Čakovec 2000.
Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Nikolić G.,Šomođi Ž.: Zbirka zadataka iz mehanizama i automatizacije strojeva u odjevnoj tehnologiji, Zrinski, Čakovec 1999.

Dopunska literatura

Nikolić G. Pneumatika (III.izdanje) Školske novine, Zagreb 2002.
Nikolić G.: Upravljanje (II.izdanje), Školske novine, Zagreb 2003. Holder M. i dr.: Der Industrie-PC in Automatisierungstechnik, Hueting Verlag,Heilderberg 1999.
Bliesner R. i dr.:Programmable Logic Controller, Festo Didactic KG, Esslingen 1995.

Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji

Povezane teme