unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Šifra predmeta

36555 

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti značajke konstrukcijske pripreme
•    prepoznati i klasificirati odjevne predmete sa stanovišta konstrukcije odjeće
•    primijeniti sustave odjevnih veličina za mušku, žensku, dječju odjeću i rublje
•    konstruirati odjevne predmete i preoblikovati kroj prema različitim sustavima odjevnih veličina
•    razviti nove metode konstruiranja krojeva odjeće na temelju proporcija ljudskog tijela
•    prilagoditi konstrukciju kroja ovisno o namjeni, modelu i odjevnoj veličini odjevnog predmeta
•    gradirati krojeve odjeće
•    provjeriti i ispitati krojeve gornje odjeće, rublja i dječje gornje odjeće
•    planirati materijal i postupak izrade odjevnog predmeta na temelju kroja i krojnih slika
 

Okvirni sadržaj predmeta

Standardi i norme (ISO i EN) ; antropometrijske značajke i građa tijela ; konstrukcija muške odjeće (košulja, hlače, sako, povećavanje i smanjivanje odjeće, krojne slike, raglan i kimono ogrtač) ; značajke računalnih sustava s primjenom u odjevnoj industriji (značajke CAD/CAM sustava) ; priprema krojnih dijelova za digitalizaciju ; konstrukcija ženske odjeće (suknja, bluza, haljina, jakna, hlače, ragla i kimono ogrtači, povećavanje i smanjivanje odjeće) ; konstrukcija dječje, sportske odjeće, muškog i ženskog rublja

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama konstrukcijske pripreme; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; upoznavanje s komparativnim prednostima uporabe računala i modernih računalnih sustava u odjevnoj industriji; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške, ženske i dječje odjeće; trendovi u konstrukciji odjeće

Literatura potrebna za ispit

  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II. Izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996

Dopunska literatura

  • L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
  • D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003.
  • M. Hrastinski, D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.

Konstrukcija odjeće

Povezane teme