unizg Pretraga

Crtanje povijesnog kostima

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

Šifra predmeta

36573

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti osnovne crtačke i slikarske tehnike striktno povezane uz povijesni kostim
•    Izraziti se u zadanoj tematici
•    Inkrustirati različite crtače i slikarske tehnike i povezati ih u zajedničku cjelinu
•    Razlikovati različite crtače i slikarske tehnike i njihov konvencionalni značaj
•    Prepoznati vlastiti likovni izričaj komparirajući ga sa umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti
 

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta je savladavanje i proučavanje forme, teksture i boje povijesnog kostima od antičkog razdoblja do 21. stoljeća crtačim i slikarskim tehnikama.

Cilj predmeta

Sadržaj predmeta je savladavanje i proučavanje forme, teksture i boje povijesnog kostima od antičkog razdoblja do 21. stoljeća crtačim i slikarskim tehnikama.

Crtanje povijesnog kostima

Povezane teme