unizg Pretraga

Kreiranje odjeće II

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

SURADNICI

Jakupec Sanja, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

212114

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

36583

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti principe skladnog komponiranja odjevnih predmeta i cjelina.
•    rješavati kreativne zadatake u području muških odjevnih predmeta i kompozicija.
•    rješavati kreativne zadatake u svim segmentima dječjeg odjevanja .
•    rješavati kreativne zadatake u području oblikovanja ženskih odjevnih predmeta i kompozicija
analizirati vlastite i tuđe kreacije muške,ženske i dječje odjeće.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Primjena principa komponiranja (ritam, proporcija, simetrija itd.) u kreiranju. Razvijanje individualnog smisla za izražavanje mogućih odjevnih oblika i odjevnih kompozicija.

Cilj predmeta

Razvijanje svijesti o odjevnim predmetima i kompozicijama.
Razvijati istraživačke interese za različite pojavnosti odjevnih predmeta s obzirom na spol,dob,funkciju,godišnje doba,namjenu,status,izvedbu u povijesnom i suvremenom kontekstu.
Razvijati sposobnosti kreativnog mišljenja u svim aspektima stvaranja odjeće.
Razvijati sposobnost analize,klasifikacije,kategorizacije i vrednovanja muških ,ženskih, i dječjih odjevnih predmeta.

Literatura potrebna za ispit

  • Matko Peić – Pristup likovnom djelu
  • Itten – Umjetnost boja

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće II

Povezane teme