unizg Pretraga

Kreiranje tekstila I

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

SURADNICI

Doc. art. Lea Popinjač

Šifra predmeta

36580

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

5 (1+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    koristiti različite likovne tehnike,
•    koristiti liniju, točku, plohu i boju kao likovne elemente u kreiranju,
•    riješiti jednostavan zadatak iz područja kreiranja tekstilnih uzoraka u okviru zadanih parametara,
•    kritički sagledati vlastiti rad,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije.

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstil kao funkcionalni estetski i društveni fenomen. Vizualne karakteristike tekstila prema funkciji, materijalu, tehnici nastajanja, vizualnim osobitostima tekstilnih uzoraka. Likovno kreativne vježbe razvijaju likovne vještine, osjećanje za likovne vrijednosti, svijest o uvjetovanosti likovnog govora tehnikom i materijalima. Postupno istraživanje i osvješćavanje osobnog likovnog izraza.

Cilj predmeta

Započeti proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu. Započeti proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, klasičnih i alternativnih likovnih tehnika. Kroz teoriju i praktični rad istraživati, upoznavati, usvajati, osvještavati i koristiti linije, točke, plohe i boje kao likovne elemente u kreiranju. Započeti proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara. Započeti proces razvoja osjećaja za likovne vrijednosti s ciljem osvještavanja kriterija za njihovo vrednovanje. Započeti proces izgrađivanja sposobnosti permanentne produkcije ideja i usvajanje principa pronalaženja izvora inspiracije kroz literaturu, izložbe, Internet. Sagledavati tekstil kao funkcionalni, estetski i društveni fenomen. Sagledavati vizualne karakteristike tekstila prema funkciji, materijalu, tehnici nastanka i vizualnim osobitostima tekstilnih uzoraka.   

Literatura potrebna za ispit

Sarah E. Braddock: Techno Textiles: Revolutionary Fabrics for Fashion and Design, Thames & Hudson, 1999.
Bradley Quinn: Textiles Design, Laurence King, 2009
Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila I

Povezane teme