unizg Pretraga

Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Nastavni plan smjera Industrijski dizajn tekstila i odjeće nudi paletu znanja i vještina studentima zainteresiranim za dizajn tekstila i odjeće u industriji, kao i za znanstveno istraživanje procesa postavljanja i realizacije projekta kolekcije tekstila i odjeće. Sve brži razvoj novih tehnologija koje omogućavaju bržu, kvalitetniju i jeftiniju proizvodnju tekstila i odjeće te zahtjevniji plasman tekstilnih proizvoda na tržištu uvjetuje temeljito poznavanje novih tehnologija što se postiže izvođenjem interaktivne nastave.


Integracijom svih dobivenih znanja student smjera Industrijskog dizajna tekstila i odjeće postaje visoko kompetentni stručnjak koji suvereno vlada svim dijelovima složenog procesa životnog ciklusa tekstilnog i odjevnog proizvoda stvorenog u uvjetima serijske proizvodnje. Kroz studij se predlažu i izborni predmeti koji dopunjuju sadržaje.

Predmeti upisnog smjera IDTO

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Crtanje povijesnog kostima 1 2 - 3 3
Estetika 2 - - 2 3
Konstrukcija odjeće D 2 3 - 5 5
Konstrukcija tekstilnih plošnih proizvoda 3 3 - 6 7
Nacrtna geometrija D 1 1 - 2 3
Tekstilna kemija 2 2 - 4 5
Izborni predmeti - - - 4
Σ 11 11 - 22 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Kreiranje odjeće I 1 4 - 5 6
Kreiranje tekstila I 1 4 - 5 6
Povijest i teorija dizajna D 2 - - 2 3
Procesi bojadisanja i tiska 3 3 - 6 7
Izborni predmeti - - - 8
Σ 7 11 - 18 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Kreiranje odjeće II 2 2 - 4 5
Kreiranje tekstila II 1 3 - 4 5
Likovno uzorkovanje tekstila I 1 3 - 4 3
Projektiranje odjeće I 1 4 - 5 4
Izborni predmeti - - - 8
Završni rad - - - 5
Σ 5 12 - 17 30

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na sveučilišnom diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Industrijski dizajn tekstila i odjeće