unizg Pretraga

Projektiranje odjeće I

Nositelji

doc. dr. sc. Irena Šabarić

Suradnici

Franka Karin, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36603

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

5 (1+4+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa s crtežima s vježbi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične, auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi mrežu prema razmjerima čovječjeg tijela u koju se smješta ljudski lik, muški, ženski i dječji
•    primijeniti znanja iz plastične anatomije čovječjeg tijela u projektu odjeće
•    primijeniti znanje iz projekta modnog lika od stojećeg prema pokretu, primjenom pravila orijentacijskih crta iz medicinskih znanosti
•    analizirati projekte s određenim pročišćenjem ideje kako bi bili konstruktivno i tehnološki čitki
•    analizirati i primijeniti temeljna obilježja engleske klasike u projektiranju kolekcije odjeće
•    izraditi mapu koristeći različite tehnike i tehnologije s ciljem da se zadrži prepoznatljivi autorski rukopis
 

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja: Plastična anatomija čovječjeg tijela kao temelj za razradu projekta odjeće. Čovječji se lik crta u mreži 1:9, izduljeno na temelju antropoloških mjera. Vježbe: crtanje mreže na ploči izduženog muškog i ženskog modnog lika sprijeda, straga i sa strane što je podložak za crtanje projekta odjeće. Dječje tijelo se crta prema rastu i razvoju jer se stalno mijenja i poprima u pojedinoj životnoj dobi određene proporcije tijela. ( novorođenče i dojenče, dvogodišnje, šestogodišnje i dvanaestogodišnje dijete) Pored statičnog položaja modnog lika muškog, ženskog i dječjeg, crta se odjeveni modni lik u pokretu.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za ispravno crtanje i razumijevanje čovječjeg tijela i modnog lika muškaraca, žene i djeteta, za što lakše  projektiranje odjeće u fazama i u cjelini. Ovladati projektom odjeće engleske klasike na temelju izbora materijala i korištenjem klasičnog kroja odjeće koja je temelj svake sezonske kolekcije u industriji.Osposobiti studenta kao pomoćnog dizajnera u realizaciji kolekcije.

Literatura potrebna za ispit

Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb

Dopunska literatura

  • Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
  • Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
  • Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
  • Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.

Projektiranje odjeće I

Povezane teme