unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila I

Nositelji

prof. art. Snježana Vego

SURADNICI

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

Šifra predmeta

36602

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa, redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi tekstila
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    izraditi po zadanim temama trodjelni komplet posteljine
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti trodjelne posteljine.
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka.
 

Okvirni sadržaj predmeta

...

Cilj predmeta

Predmet omogućava studentu ulazak u principe kreiranja i projektiranja tekstila. Bavi se osnovnim likovnim kategorijama u stvaranju harmonične tekstilne tvorevine koristeći računalni vektorski program Illustrator CS3 . Student se uvodi u novi medij likovnog izražavanja, student se priprema za daljnja stjecanja zvanja i vještina u Lik. uzork. II, III, IV, V.

Literatura potrebna za ispit

  • Lizzie Houghton : Feltign Fashion, Bastford, 2009
  • REPEAT PATTERNS - Petar Philips Gillian Bonce
  • ORNAMENT - Ernst Wasmuth
  • GEOMETRIC PATEERNS THE PEPIN PRESS

Likovno uzorkovanje tekstila I

Povezane teme