unizg Pretraga

Modeliranje odjeće D

Nositelji

prof. dr. sc. Darko Ujević

Šifra predmeta

41546

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

3 (0+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe

Oblik provođenja nastave

vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti metode modeliranja
•    Razlikovati odjevne veličine
•    Pripremiti i izraditi konstrukciju ženskog i muškog odjevnog predmeta prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Modelirati ženski i muški odjevni predmet prema vlastitoj ideji u prirodnoj veličini
•    Raščlaniti krojne dijelove i dodati šavne dodatke i porube za ženski i muški odabrani model u prirodnoj veličini
•    Izraditi podstavnu i međupodstavnu tkaninu za ženski i muški odabrani model u prirodnoj 
•    veličini
 

Okvirni sadržaj predmeta

Anatomija tijela i izbor odjeće ; tehnike modeliranja odjeće ; teorija i konstrukcija ušitaka ; modeliranje ženske bluze, haljine s produbljenim vratnim izrezom i naborima ; modeliranje i konstrukcija ženskih jakni ; modeliranje dječje odjeće i rublja, modeliranje športske odjeće.

Cilj predmeta

Upoznavanje s značajkama modeliranja odjeće u konstrukcijskoj pripremi; odnos i razlike u primjeni odjevnih veličina spram konstrukcije krojeva odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja modeliranja muške i ženske odjeće; trendovi i smjernice pri modeliranju odjeće

Literatura potrebna za ispit

  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konst. i model. odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konst. i model. odjeće - II. Izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji,Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996
  • Jansen, Rüdiger: Systemschnit I i II, Schiele & Schon, 1994

Dopunska literatura

  • L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
  • D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003.
  • M. Hrastinski, D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.

Modeliranje odjeće D

Povezane teme