unizg Pretraga

Konstrukcija odjeće D

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Šifra predmeta

36575

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Potpis, ovjerene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti značajke konstrukcijske pripreme
•    prepoznati i klasificirati odjevne predmete sa stanovišta konstrukcije odjeće
•    primijeniti sustave odjevnih veličina za mušku, žensku, dječju odjeću i rublje
konstruirati odjevne predmete i preoblikovati kroj prema različitim dizajnerskim rješenjima
•    prilagoditi konstrukciju kroja ovisno o namjeni, modelu i odjevnoj veličini odjevnog predmeta
•    gradirati krojeve odjeće
•    provjeriti i ispitati krojeve gornje odjeće, rublja i dječje gornje odjeće
•    planirati materijal i postupak izrade odjevnog predmeta na temelju kroja i krojnih slika
 

Okvirni sadržaj predmeta

Standardi i norme (ISO i EN); teorija kroja; antropometrijske značajke i građa tijela ; konstrukcija muške odjeće (košulja, hlače, pletena odjeća povećavanje i smanjivanje odjeće, krojne slike); značajke računalnih sustava s primjenom u odjevnoj industriji ; priprema krojnih dijelova za digitalizaciju.

Cilj predmeta

Upoznavanje sa značajkama konstrukcijske pripreme; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; upoznavanje s komparativnim prednostima uporabe računala i modernih računalnih sustava u odjevnoj industriji; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja muške, ženske i dječje odjeće; trendovi u konstrukciji odjeće

Literatura potrebna za ispit

D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Konstrukcija i modeliranje odjeće, Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću, Bihać, 1999
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - I. izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000
D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II. Izdanje, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004
D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, Sveučilišni udžbenik, Lumin, 1996

Dopunska literatura

L. Jaque: La technique de la coupe (Tehnika kroja), 1972.
D. Ujević, L. Szirovicza, M. Dimec: Prikaz istraživanja i usporedbe sustava odjevnih veličina, 2003. M. Hrastinski,
D. Ujević: ISO 3635 i ISO 8559 - temeljnica Hrvatskog antropometrijskog sustava, 2004.

Konstrukcija odjeće D

Povezane teme