unizg Pretraga

Estetika

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Šifra predmeta

36574

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti kanonske estetske kategorije u procjenjivanju umjetničkih djela
•    Uspostaviti sinkronijske i dijakronijske veze između različitih artefakata.
•    Razlikovati ključne elemente estetskog iskustva, kako općenito, tako i na primjeru konkretnog umjetničkog djela
•    Primijeniti osnovne pojmove kritičkog diskursa
•    Protumačiti temeljne formalne i konceptualne razlike između umjetnosti i popularne kulture
 

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam estetike (povijesni nastanak, određenja, vrste estetika, suvremena estetika); Lijepo, ružno, uzvišeno, kič; Estetski kanoni, njihova povijest i promjene u suvremenosti; Estetski pristup (estetska percepcija, ideje, ekspresija); Povijest umjetnosti, stilovi, umjetnički lijepo, moderna i suvremena umjetnost i pojam ljepote; Umjetničko oponašanje, prikazivanje, stvaranje; Teorija duhovne proizvodnje (intuicija, fantazija, ekspresija...); Estetika ljudskog lika; Umjetnost i dizajn; Modni dizajn; Estetika mode; Umjetnost, dizajn, tehnologije, mediji, multimedijalni projekti, instalacije, performansi; Estetika i postmoderna; Slika i simulakrum; Kraj estetike.

Cilj predmeta

Poznavanje estetike, estetskih teorija i njezinih kanona nužno je koliko umjetniku toliko i dizajneru. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom modnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj predmeta je izučavanje odnosa umjetnosti i modnog dizajna te istraživanje estetike ljudskog lika, odijevanja i mode. Pritom se modnom dizajneru omogućuje i razvitak likovnog razmišljanja, kompetentnog raspravljanja o modnom dizajnu i objašnjavanja vlastitih kreacija.

Literatura potrebna za ispit

Aristotel, POETIKA, GZH, Zagreb, 1989.
Pejović, D., (prir.), NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI, Matica Hrvatska, Zagreb, 1972.
Galović, M., LJEPOTA KAO SJAJ ISTINE, Demetra, Zagreb, 2003.
Barbarić, D.(prir.), ZAGONETKA UMJETNOSTI, Demetra, Zagreb, 2003.
Jencks, Ch.. (ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, 2002.

Dopunska literatura

Calinescu, M., LICA MODERNITETA: AVANGARDA, DEKADENCIJA, KIČ, Stvarnost, Zagreb, 1977.
Read, H., SLIKA I MISAO, Mladost, Zagreb, 1965.
Damjanov, J., VIZUALNI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Benjamin, W., ESTETIČKI OGLEDI, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

Estetika

Povezane teme