unizg Pretraga

Estetika II

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

šifra predmeta

44388

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Pratiti suvremene teorijske rasprave o kulturi, modi i dizajnu
•    Pridonositi kritičkim razmišljanjima u procjeni umjetničkih djela
•    Uključiti se u procjenjivanje djela novomedijske umjetnosti
•    Primijeniti kritičko-teorijska znanja o umjetnosti na konkretne primjere modnog dizajna.
•    Povezati događanja u umjetnosti i dizajnu s cjelovitim kulturnim procesima.

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam estetike (povijesni nastanak, određenja, vrste estetika, suvremena estetika); Lijepo, ružno, uzvišeno, kič; Estetski kanoni, njihova povijest i promjene u suvremenosti; Estetski pristup (estetska percepcija, ideje, ekspresija); Povijest umjetnosti, stilovi, umjetnički lijepo, moderna i suvremena umjetnost i pojam ljepote; Umjetničko oponašanje, prikazivanje, stvaranje; Teorija duhovne proizvodnje (intuicija, fantazija, ekspresija...); Estetika ljudskog lika; Umjetnost i dizajn; Modni dizajn; Estetika mode; Umjetnost, dizajn, tehnologije, mediji, multimedijalni projekti, instalacije, performansi; Estetika i postmoderna; Slika i simulakrum; Kraj estetike.

Cilj predmeta

Poznavanje estetike, estetskih teorija i njezinih kanona nužno je koliko umjetniku toliko i dizajneru. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom modnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj predmeta je osposobljenost praćenja suvremenih estetskih teorija, umjetnosti novih medija i modnog dizajna. Mogućnost uključivanja u suvremene rasprave o teoriji i kulturi mode.

Literatura potrebna za ispit

  • Aristotel, POETIKA, GZH, Zagreb, 1989.
  • Pejović, Danilo (prir.), NOVA FILOZOFIJA UMJETNOSTI, Matica Hrvatska, Zagreb, 1972.
  • Galović, Milan, LJEPOTA KAO SJAJ ISTINE, Demetra, Zagreb, 2003.
  • Barbarić, Damir (prir.), ZAGONETKA UMJETNOSTI, Demetra, Zagreb, 2003.
  • Jencks, Chris (ur.), VIZUALNA KULTURA, Jesenski i Turk, 2002.

Dopunska literatura

  • Calinescu, Matei, LICA MODERNITETA: AVANGARDA, DEKADENCIJA, KIČ, Stvarnost, Zagreb, 1977.
  • Read, Herbert, SLIKA I MISAO, Mladost, Zagreb, 1965.
  • Damjanov, Jadranka, VIZUALNI JEZIK I LIKOVNA UMJETNOST, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Benjamin, Walter, ESTETIČKI OGLEDI, Školska knjiga, Zagreb, 1986.

Estetika II

Povezane teme