unizg Pretraga

Tehnike realizacije tekstila II

Nositelji

doc. dr. sc. Ivana Schwarz

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Povijesni razvoj tkanja. Podjela i osnovne značajke pripremnih faza u izradi tkanina. Upoznavanje s različitim tehnikama tkanja po stupnjevima razvoja i to od ručnog pa do CAD-CAM sustava tkanja. Upoznavanje procesa izrade tkanina za različite namjene i njihove osnovne značajke. Dekomponiranje i izrada tkanina ručnim i strojnim tehnikama tkanja. Projektiranje uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te sklad veza i boja.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o fazama pripreme i procesa izrade tkanina. Stjecanje znanja u izradi i dekomponiranju tkanina napravljenih različitim tehnikama tkanja i s različitim fazama prerade. Stjecanje osnovnih znanja o projektiranju uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te skladanje s vezom. Stjecanje znanja u kreativnoj sposobnosti i projektiranju tkanina, te njihovoj praktičnoj izradi na ručnim i strojnim tkalačkim strojevima.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
  • Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Tehnike realizacije tekstila II

Povezane teme