unizg Pretraga

Tehnike realizacije tekstila II

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz

Šifra predmeta

44295

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati proces izrade tkanina po fazama izrade.
•    Opisatiznačajke svake od faza izrade .
•    odabrati proces izrade tkanine za određenu tkaninu.
•    Izraditi dekompoziciju tkanine napravljene jednom od tehnika tkanja po fazama prerade.
•    objasniti projektiranje uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te skald veza i boje.
•    Procijeniti prema uzorku tkanine faze i proces izrade tkanine.

Okvirni sadržaj predmeta

Povijesni razvoj tkanja. Podjela i osnovne značajke pripremnih faza u izradi tkanina. Upoznavanje s različitim tehnikama tkanja po stupnjevima razvoja i to od ručnog pa do CAD-CAM sustava tkanja. Upoznavanje procesa izrade tkanina za različite namjene i njihove osnovne značajke. Dekomponiranje i izrada tkanina ručnim i strojnim tehnikama tkanja. Projektiranje uzorkovanih tkanina po osnovi i potki te sklad veza i boja.

Cilj predmeta

Osposobiti studenta za samostalan rad s različitim tehnikama tkanja. Upoznati ga s fazama izrade tkanina od pripreme pređe do gotove tkanine. Kao krajnji cilj studenti se osposobljavaju ovladavanjem različitih tehnika tkanja sa samostalnim kreativnim umijećima i desenima korištenjem različitih pređa po bojama, sirovinama i finoćama te vezovima i gustoćama tkanine.

Literatura potrebna za ispit

  • Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
  • Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Tehnike realizacije tekstila II

Povezane teme