unizg Pretraga

Prezentacija tekstilnih proizvoda

Nositelji

doc. dr. sc. Maja Stracenski Kalauz

SURADNICI:

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

44302

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti metodologiju izrade komunikacijskog plana, zakonitosti komunikacije i pojedine kanale komunikacije,
•    usmjereno istražiti sve potrebne audio i vizualne elemente za primjenu u izradi komunikacijskog plana
•    razlikovati i izložiti osnovne elemente, kanale i alate komunikacije
•    analizirati sve prikupljene elemente kroz sve poznate analitičke metodologije (SWOT, definicija problema, portfolio, kvalitetivne, kvantitativne)
•    samostalno izraditi komunikacijski plan prema slijedu obveznih elemenata (vizija, misija, definiranje problema, ciljeva, zadataka, izrada strategije i taktike) i osmisliti i
izraditi vizualno/likovno rješenje materijala
•    interpretirati i komunicirati sve segmente komunikacijskog plana kroz samostalnu i timsku prezentaciju
•    implementirati komunikacijski plan i sve njegove audio/vizualne/likovne elemente
•    koristiti sve audio/vizualne/likovne elemente u svakodnevnoj poslovnoj primjeni

Okvirni sadržaj predmeta

Rješavanje realnih situacija na temelju savladanog teoretskog znanja koje studenti primjenjuju unutar rotirajućih timova. Modeli planiranja, načela i proces izrade komunikacijskog plana – prikupljanje informacija, alati planiranja, psihologija kupca, komunikacijski kanali (indirektni i direktni), komunikacijski alati.

Cilj predmeta

Razvoj poznavanja i sposobnosti prezentacije u svim kategorijama komunikacije kroz praktični rad i radionice na pojedine teme

Literatura potrebna za ispit

  • The Effective Advertiser - Tom Brannan; Advertising – Frank Jefkins

Dopunska literatura

  • Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business
  • Posjeti tvornicama, tiskarama, izdavačkim kućama, marketinškim agencijama i sl.

Prezentacija tekstilnih proizvoda

Povezane teme