unizg Pretraga

Prezentacija tekstilnih proizvoda

Nositelji

doc. dr. sc. Alica Grilec
izv. prof. dr. sc. Ivan Novak

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Rješavanje realnih situacija na temelju savladanog teoretskog znanja koje studenti primjenjuju unutar rotirajućih timova. Modeli planiranja, načela i proces izrade komunikacijskog plana – prikupljanje informacija, alati planiranja, psihologija kupca, komunikacijski kanali (indirektni i direktni), komunikacijski alati.

Cilj predmeta

Kolegij daje studentu uvid u realne situacije kod prezentiranja tekstilnog proizvoda na tržištu. Na temelju osnovne analize i definicije svojih ciljeva student je spreman u različitim pristupima tržištu/kupcu i s modelima planiranja razviti osnovni komunikacijski plan i dovesti ga do praktične primjene odnosno produkcije.

Literatura potrebna za ispit

  • The Effective Advertiser - Tom Brannan; Advertising – Frank Jefkins

Dopunska literatura

  • Jonas Ridderstrale, Kjell A. Nordstrom - Funnky business
  • Posjeti tvornicama, tiskarama, izdavačkim kućama, marketinškim agencijama i sl.

Prezentacija tekstilnih proizvoda

Povezane teme