unizg Pretraga

Scenografija

Nositelji

doc. art. Ivo Knezović dipl.ing.arh., vanjski suradnik

Šifra predmeta

44309

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - diplomski, smjer Modni dizajn
TMD - diplomski, smjer Kostimografija
TMD - diplomski, smjer Teorija i kultura mode

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit (3), završni usmeni kolokvij vježbe, seminarski rad, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Mapa - maketa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične i auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati ulogu scenografa u procesu stvaranja izvedbenog umjetničkog djela
•    dobiti uvid u različite smjerove u scenografiji
•    identificirati osnovne scenografske tehnike
•    definirati materijale za prikaz osnovnih elemenata scenografije
•    dramaturški interpretirati tekstualne predloške za projektiranje scenografije
•    prezentirati vlastiti likovni izričaj pri projektiranju
•    scenografije sa umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje s osnovama scenskog prostora i tehnike. Elementi scene, perspektiva, objekti i forme, planovi prostora, modna pista, scenska iluzija, film, kazališet…

Cilj predmeta

Upoznavanje rada scenografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.

Scenografija

Povezane teme