unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila IV A

Nositelji

red. prof. art. Snježana Vego, ak. slik.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Štampani textil i stvaranje raporta za određivanje grupe i teme u tom području interes su ovog kolegija. Sitotisak-izrada raporta, separacija boja. Predlošci za filmski tisak. Dekorativni tekstil s obzirom na stil, trend. Odjevni tekstil-razrada kolekcije, razrada boja.

Cilj predmeta

Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. Tvorevina s obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti. Studenti razvijaju kreativnost i vlastitu likovnu sposobnost.

Literatura potrebna za ispit

  • Textile printing-Yoyce Storey West eurodean printed textiles-N.Birivkova

Likovno uzorkovanje tekstila IV A

Povezane teme