unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila IV A

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Irena Šabarić

suradnici

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

Šifra predmeta

44289

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi printanih uzoraka tekstila
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    kreirati i osmisliti kolekciju tekstilnih uzoraka namjenjenih za izradu dječje odjeće
•    razviti vlastitu kolekciju odjeće za djecu
•    primjeniti tekstilne uzorke unutar zadane kolekcije
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti nastale kolekcije
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka
•    grafički uobličiti i prezentirati kolekciju

Okvirni sadržaj predmeta

Štampani textil i stvaranje raporta za određivanje grupe i teme u tom području interes su ovog kolegija. Sitotisak-izrada raporta, separacija boja. Predlošci za filmski tisak. Dekorativni tekstil s obzirom na stil, trend. Odjevni tekstil-razrada kolekcije, razrada boja.

Cilj predmeta

Kreiranje kolekcije dječje odjeće. Kroz ovaj predmet i zadatak želimo stvoriti sustav prezentacije i vizualni identitet zamišljenog brenda. Definirati logo, ambalažu, paletu boja, osnovne uzorke koje cemo prikazivati u raportu unutar osmišljene kolekcije te stvoriti edukativno i likovno zanimljivu priču koja bi zamišljeni brend plasirala na tržište. Osim kreativnog dijela kroz izradu dječje kolekcije ovaj zadatak ima cilj usmjeriti studente da razmišljaju o vizualnom identitetu i mogućem plasmanu kolekcije na tržište.

Literatura potrebna za ispit

  • Textile printing-Yoyce Storey West eurodean printed textiles-N.Birivkova

Likovno uzorkovanje tekstila IV A

Povezane teme