unizg Pretraga

Etnografski praktikum II A

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

Šifra predmeta

44287

SURADNICI

Antonija Jakšić Dorotić, mag. ing. des. text., asistent, vanjski suradnik

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Etnografski portfolio

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati područje istraživanja elemenat tradicijske kulturne baštine
•    Izdvojiti i analizirati segmente istraženog područja sukladne krajnjem cilju
•    Zabilježiti i izvjetiti likovno,literano i verbalno rezultate istraživanja
•    Kategorizirati i dokumentirati sve elemente koje će koristiti u kreativnom radu
•    Komparirati rezultate vlastitih istraživanja i izvedene etno zapise sa ostali, studentima s ciljem izmjene znanja i iskustva
•    Formulirati prezentaciju i način izrade završne etno mape

Cilj predmeta

Osposobiti studente zaviši stupanj spoznaje o vrijednostima tradicijskih kultura u svrhu razvoja i poticanja vlastitih kreativnih sposobnosti

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.

Dopunska literatura

  • Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.

Etnografski praktikum II A

Povezane teme