unizg Pretraga

Etnografski praktikum II A

Nositelji

doc. art. Lea Popinjač

SURADNICI

 

Šifra predmeta

44287

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

SATNICA ∑ (P+V+S):

2 (0+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Etnografski portfolio

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Identificirati područje istraživanja elemenat tradicijske kulturne baštine
•    Izdvojiti i analizirati segmente istraženog područja sukladne krajnjem cilju
•    Zabilježiti i izvjetiti likovno,literano i verbalno rezultate istraživanja
•    Kategorizirati i dokumentirati sve elemente koje će koristiti u kreativnom radu
•    Komparirati rezultate vlastitih istraživanja i izvedene etno zapise sa ostali, studentima s ciljem izmjene znanja i iskustva
•    Formulirati prezentaciju i način izrade završne etno mape

Okvirni sadržaj predmeta:

Svrha istraživanja tradicijskog tekstila i odjeće. Semiotika tradicijskih odjevnih i tekstilnih predmeta. Nepromjenjive matrice etno –mode. Etnički identitet kroz tekstil i odjeću raznih naroda i etničkih skupina. Prikaz tradicijske muške odjeće raznih zemalja. Istraživanje ženskih odjevnih predmeta različitih etničkih skupina. Istraživanje tradicijske dječje odjeće različitog etničkog porijekla. Od najjednostavnijih do najkompliciranijih odjevnih kompozicija svjetske etno baštine. Vjenčano ruho  u Hrvatskoj i svjetskoj tradicijskoj kulturi; komparativni prikaz. Pogrebna ceremonijalna odjeća raznih etniciteta. Elementi ukrašavanja u raznim tradicijskim kulturama. Magični simboli u tradicijskim kulturama i korištenje istih u oblikovanju tekstilnih i odjevnih predmeta. Etnografsko putovanje kontinentima i Hrvatskom.

Cilj predmeta:

Osposobiti studente za viši stupanj spoznaje o vrijednostima tradicijskih kultura u svrhu razvoja i poticanja vlastitih kreativnih sposobnosti

Literatura za ispit:

Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.
Grupa autora, Velika ilustrirana povijest svijeta, Rijeka, Otokar Keršovani ,1978
Crill, R.(2004)World dress fashion in detail; London;V&A
Jackson, B.(1997) Splendid slippers; Berkeley
Ivanković, I.(2001) Hrvatske narodne nošnje; Zagreb; Multigraf d.d.
Binder P, Magic symbols of the world,London,Hamlyn,1972
Wertkin g.,Encyclopedia of american folk art, London; Taylor&Francis group,2003

Dopunska literatura:

Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.

Etnografski praktikum II A

Povezane teme