unizg Pretraga

Etnografski praktikum II A

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Etnografski portfolio

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Cilj predmeta

Studenti su osposobljeni za kvalitetno istraživanje domaće i svjetske folklorne baštine u svrhu razvoja vlastitih kreativnih ideja.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.

Dopunska literatura

  • Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.

Etnografski praktikum II A

Povezane teme