unizg Pretraga

Kreativni praktikum III

Nositelji

prof. art. dr. sc. Jasminka Končić

suradnici

Marijana Tkalec, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44300

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istražiti proces i mogućnosti transfernog tiska na poliesterske materijale
•    definirati i pripremiti uzorak za tisak
•    primijeniti tehniku transfernog tiska na vlastitim kreacijama
•    kreirati i producirati odjevni predmet korištenjem naučenih tehnika.
•    razviti vlastiti izričaj u procesu stvaranja alternativnih tekstila

Okvirni sadržaj predmeta

Razvijanje kreativnosti u direktnom kontaktu s pređom i tkalačkim strojem, upotreba raznih vezova, pređa i efekata u stvaranju ručnog tkanja, tapiserija, trodimenzionalni tekstil.

Cilj predmeta

Upoznati studente sa tehnikom i mogućnostima transfernog tiska na poliesterskim materijalima.
Osmisliti, modelirati i na kraju producirati zamišljeni proizvod koji sadrži elemente naučene tehnike.

Literatura potrebna za ispit

  • Textile sculptures - Irene Waller

Kreativni praktikum III

Povezane teme