unizg Pretraga

Kreiranje tekstila VIII A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić, Prof. likovne kulture

Studij, modul

TMD - diplomski, modul Dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Promatranje i osvješćenje šupljikavog u pojavnosti, a posebno u tekstilnim medijima. Naglasak na likovnoj analizi šupljikavog u čipkastim površinama. Komponiranje mnogobrojnih varijanti šupljeg inspiriranog čipkom. Povezivanje sa sadržajima prethodnog programa usmjeravanje ka individualnom u likovnom izrazu.

Cilj predmeta

Student postaje kompetentan za istraživanje kompleksnih likovnih sadržaja i samostalno likovno stvaranje.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila VIII A

Povezane teme