unizg Pretraga

Kreiranje tekstila VIII A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Šifra predmeta

44298

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati šupljinom koristeći različite likovne tehnike,
•    primijeniti šupljinu kao likovni element u kreiranju,
•    samostalno riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    kritički sagledati rad i vrednovati ga,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije,
•    raditi u timu.

Okvirni sadržaj predmeta

Promatranje i osvješćenje šupljikavog u pojavnosti, a posebno u tekstilnim medijima. Naglasak na likovnoj analizi šupljikavog u čipkastim površinama. Komponiranje mnogobrojnih varijanti šupljeg inspiriranog čipkom. Povezivanje sa sadržajima prethodnog programa usmjeravanje ka individualnom u likovnom izrazu.

Cilj predmeta

Nastaviti započeti proces razvijanja individualnosti i originalnosti u dizajnerskom mišljenju i stvaranju kroz daljnji razvoj kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu i procesima korištenja likovnog jezika i likovnih tehnika. Nastaviti proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara. Nastaviti izgrađivati osjećaj za likovne vrijednosti s ciljem izgradnje kriterija za vrednovanje vlastitog i tuđeg rada. Nastaviti izgrađivati sposobnost permanentne produkcije novih i originalnih, tržišno prihvatljivih ideja. Kroz teoriju i praktični rad istraživati, upoznavati, usvajati, osvijestiti i koristiti šupljinu kao likovni element u kreativnom, stvaralačkom procesu. Nastaviti razvijati vještinu rada u timu.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila VIII A

Povezane teme