unizg Pretraga

Kreiranje tekstila IX A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Šifra predmeta

44301

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati i realizirati do razine prototipa ili unikatnog proizvoda, suvremeni tekstilni proizvod u okviru zadanih parametara
•    analizirati svoj rad i producirati nove ideje
•    primijeniti najrazličitije izvore inspiracije, od prirode u najširem smislu značenja te riječi do ljudskih materijalnih i nematerijalnih tvorevina
•    koristiti tekstilni medij u cilju kreiranja umjetnosti tekstilom.
•    stvarati u širokom rasponu od utilitarnih do umjetničkih artefakata koristeći različite tehnike

Okvirni sadržaj predmeta

Kompozicije iz raznih izvora kao što su kukci, priroda, životinje, folklor, umjetnici, ljudske tvorevine, glazba, poezija, patent, mikro i makro pogledi i sl. Vodstvo studenata sa naglašenim nastojanjem ostvarivanja individualnog izraza i to izborom motiva, likovne tehnike, praktične primjene tekstila itd. Prethodno stečena znanja, vještine i sposobnosti vođena su dajući mogućnost umjetničkog u tekstilnom mediju.

Cilj predmeta

Nastaviti razvijati kreativnost, likovnost i individualnost u likovnom izrazu kroz korištenje likovnog jezika, likovnih tehnika i proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka. Razvijati kriterije za vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza i sposobnost permanentne produkcije ideja. Kroz teoriju i praktičan rad istraživati, upoznavati i koristiti iskustva tekstilnih i modnih dizajnera, ali i osoba koje se ostvaruju kroz umjetnički izraz koristeći medij tekstila, kao poticaj u vlastitom radu i promišljanju mogućnosti budućeg (samo)zapošljavanja. Usvajati nova znanja, razvijati nove vještine i sposobnosti i produbljivati svijesti o procesu dizajniranja tekstilnog proizvoda kroz vlastiti rad i upoznavanje s tuđim iskustvima.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila IX A

Povezane teme