unizg Pretraga

Kreativni praktikum II

Nositelji

doc. art. Lea Popinjač
izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

suradnici

Marijana Tkalec, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44297

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Pratiti suvremene teorijske rasprave o kulturi, modi i dizajnu
•    Pridonositi kritičkim razmišljanjima u procjeni umjetničkih djela
•    Uključiti se u procjenjivanje djela novomedijske umjetnosti
•    Primijeniti kritičko-teorijska znanja o umjetnosti na konkretne primjere modnog dizajna.
•    Povezati događanja u umjetnosti i dizajnu s cjelovitim kulturnim procesima.

Okvirni sadržaj predmeta

U suradnji s kolegijem Primijenjena kostimografija 1 izvode se tekstilni materijali potrebni za realizaciju povijesnog kostima. Koriste se razne tehnike. Proučavanje motiva kroz povijest.

Cilj predmeta

Poznavanje estetike, estetskih teorija i njezinih kanona nužno je koliko umjetniku toliko i dizajneru. Estetske teorije i pojam ljepote imaju svoju povijest do grčkih filozofa preko novovjekovnih estetičara do suvremenih estetskih teorija. Kreativnom modnom dizajneru pruža se mogućnost poznavanja umjetnosti i umjetnički lijepog kroz povijesnu artikulaciju estetskih problema i rasprava. Posebni cilj predmeta je osposobljenost praćenja suvremenih estetskih teorija, umjetnosti novih medija i modnog dizajna. Mogućnost uključivanja u suvremene rasprave o teoriji i kulturi mode.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

Simply Felt: 20 Easy and Elegant Designs in Wool- Margaret Docherty

Kreativni praktikum II

Povezane teme