unizg Pretraga

Kreativni praktikum I

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

suradnici

Marijana Tkalec, mag. ing. techn. text., asistent

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Šifra predmeta

44292

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (0+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati tehnike izrade „zračne čipke“
•    razviti kolekciju tekstilnih uzoraka u zadanoj tehnici
•    primijeniti tehniku „zračne čipke“ unutar vlastitih kreacija
•    kreirati i producirati odjevni predmet korištenjem naučenih tehnika.
•    razviti vlastiti izričaj u procesu stvaranja alternativnih tekstila

Okvirni sadržaj predmeta

U radionici se izvodi bojanje tekstila, oslikavanje šablonama, tehnikom Bamica Sertya te razne kombinirane tehnike.

Cilj predmeta

Upoznati studente sa procesom nastajanja „zračne čipke“, što uključuje tehnike izrade uzorka na vodotopivoj foliji. Usvojiti alternativne metode veza u procesu nastajanja čipke.
Osmisliti, modelirati i na kraju producirati zamisljeni proizvod koji sadrži elemente naučene tehnike.

Literatura potrebna za ispit

"BATIK" - design material techlique Sara Nea

Kreativni praktikum I

Povezane teme