unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila V A

Nositelji

doc. art. Josipa Štefanec

suradnici

Marijana Tkalec, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44294

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi dekor tkanina
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    kreirati i osmisliti dekor tkanine za uređenje interijera
•    razviti vlastiti katalog dekorativnih tkanina
•    primijeniti uzorke tekstila u zadane šablone interijera
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka
•    grafički uobličiti i prezentirati svoje radove

Okvirni sadržaj predmeta

Kreiranje tekstila sa namjenom za uređenje unutarnjeg prostora. Cilj nam je stvoriti percepciju studenata o funkcionalnosti tekstila unutar prostora, zadatak je usmjeren na kreiranje dekorativnih tkanina, zavjesa, matarijala za tapeciranje, sagova, stolnjaka i ostalog kućanskog tekstila. Osim kreiranja tekstila studenti moraju oblikovati i vizualno prezentirati prostor uređenja.

Cilj predmeta

  • Ulaskom u područje Hrvatske etnografske baštine studentu se omogućava razvijanje kreativnosti i ostvarivanje Hrvatskog autentičnog tekstilnog dizajna.

Literatura potrebna za ispit

  • Sanica Biondić-Slike i hrvatski narodni motivi

Likovno uzorkovanje tekstila V A

Povezane teme