unizg Pretraga

Etnologija tekstila i odijevanja

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Studij, modul

TTI - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

2 (1+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je kolegija upoznati studente s povijesnim pregledom etnoloških istraživanja tekstila i odijevanja na području Hrvatske, od tehnika prerade tekstilnih vlakana, do raznih tehnika stvaranja i ukrašavanja tekstilnih materijala, do izrade odjevnih predmeta. Posebna pažnja posvetiti će se funkcijama tekstila i odjeće u organizaciji lokalnog društvenog života sve do sredine 20-tog stoljeća. Studenti će se isto tako upoznati sa fenomenom folklorizma, odnosno ulogom narodnih nošnji u stvaranju nacionalnog identiteta na teritoriju Hrvatske (od doba Austro-Ugarske, zatim Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije, do nezavisne Hrvatske), te o načinu njihove muzealizacije u centralnim i pokrajinskim etnografskim muzejima.

Cilj predmeta

Studenti će steći znanje o povijesti etnoloških istraživanja tekstila i odjeće u Hrvatskoj, razvoju relevantnih institucija i etnoloških publikacija, kao i osnovnim obilježjima tekstilnog rukotvorstva na teritoriju Hrvtaske. Studenti će isto tako steći znanje o fenomenu folklorizma, s naglaskom na ulozi narodnih nošnji u stvaranju nacionalnog identiteta na ovim prostorima. Način prezentacije materijala na predavanjima te diskusije na seminarima poticati će studente da razvijaju vještine argumentiranog kritičkog mišljenja.

Literatura potrebna za ispit

  • Čapo Žmegač, J. et al. (ur.) (1998). Etnografija: Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Matica Hrvatska. (odabrana poglavlja)
  • Bonifačić, Vjera. (1996). Antun Radić and ethnological research of textiles in Croatia, 1896 to 1919. Studia Etnologica Croatica, 7/8.
  • Bonifačić, Vjera. (1996). Ethnological research in Croatia, 1919 to1940. Narodna umjetnost, 33/2, 239-263.
  • Bonifačić, Vjera. (1994). Lace production in Pag, Croatia, from 1900 to the present. Etnološka tribina, 17, 139-154.
  • Bošković-Stulli, Maja. (1983). O folklorizmu. U Usmena književnost nekad i danas. Prosveta.

Dopunska literatura

  • Bogatyrev, P. (1971-1937). The functions of folk costume in Moravian Slovakia. In A. Seobok (Ed.) Approaches to semiotics.
  • Taylor, Lou. (2002).The study of dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
  • Ribarić-Radauš, J. (1988). Čarolija niti: Vještina narodnog tkanja u Jugoslaviji. Zagreb: MGC.

Etnologija tekstila i odijevanja

Povezane teme