unizg Pretraga

Odjevno inženjerstvo

Nastavni plan smjera osmišljen je da omogući stjecanje strukovnih znanja iz odjevnih tehnologija i interdisciplinarnih znanja potrebnih pri realizaciji pojedinih faza u proizvodnji odjeće (pravilni izbor materijala; funkcionalno projektiranje odjeće; djelovanje strojeva i automata; upravljanje kvalitetom; planiranje i vođenje tehnoloških procesa, kao i ekonomski aspekt proizvodnih sustava).

Program smjera daje čvrste osnove za razvoj profesionalno odgovornog, osposobljenog i svestranog inženjera sposobnog da uspješno djeluje u proizvodnoj sredini s dovoljnom razinom znanja iz financijskog sektora, komunikacije, informacijskih tehnologija, te umjetničkih i društvenih sadržaja. Izborni predmeti smjera omogućuju također savladavanje dodatnih sadržaja iz područja dizajna i projektiranja odjeće, te društvenih znanosti (ekonomija, sociologija, psihologija i poduzetništvo). Mogućnosti zapošljavanja stručnjaka koji završe smjer su velike jer je proizvodnja odjeće ujedno i najjača privredno-izvozna grana u Republici Hrvatskoj.

Predmeti upisnog smjera OI

IV. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Konstrukcija odjeće 2 3 - 5 6
Nacrtna geometrija 1 1 - 2 2
Normizacije u odjevnoj tehnologiji 1 1 - 2 2
Studij rada 2 2 - 4 5
Tehnička termodinamika 2 - 2 4 5
Izborni predmeti - - - 10
Σ 8 7 2 17 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV 2 2

V. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Modeliranje odjeće 1 2 - 3 4
Računalna konstrukcija odjeće 2 2 - 4 6
Tehnološki procesi krojenja odjeće 2 1 - 3 4
Tehnološki procesi šivanja odjeće 3 3 - 6 8
Izborni predmeti - - - 8
Σ 8 8 - 16 30

VI. semestar

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ispitivanje tekstila i odjeće 2 2 - 4 5
Strojevi i automati u odjevnoj tehnologiji 2 2 - 4 5
Tehnička priprema proizvodnje odjeće 2 2 - 4 5
Tehnološki procesi dorade odjeće 2 1 - 3 5
Izborni predmeti - - - 5
Završni rad - - - 5
Σ 8 7 - 15 30

Izborni predmeti*

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Fizika II 2 2 - 4 5
Organizacija proizvodnih linija 2 - 2 4 5
Računala u poslovanju 1 1 - 2 3
Sociologija kulture 1 - 1 2 4
Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi 2 - 2 4 4
Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji 2 2 - 4 5
Sociologija mode 2 - - 2 3
Oplemenjivanje odjeće 2 1 - 3 5
Povijest i teorija dizajna D 2 - - 2 3
Recikliranje tekstilnih materijala 1 1 - 2 3
Tekstilni eko – proizvodi 2 - 1 3 4

* Studenti koji žele i znanja iz drugih područja ili žele promijeniti smjer na diplomskom studiju mogu upisati predmete iz drugih smjerova ili drugih visokih učilišta uz suglasnost mentora.

Odjevno inženjerstvo