unizg Pretraga

Primijenjena konstrukcija kostima/14

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Slavica Bogović

Suradnici

doc. dr. sc. Renata Hrženjak

Šifra predmeta

137510

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, izrada konstrukcije povijesnog kostima

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    interpretirati specifičnosti osnovnih konstrukcijskih formi služeći se likovnim pristupom i zadanom temom
•    Prepoznavati oblik, boju i ton, kroz portrete i slike likovnih umjetnika prošlosti i sadašnjosti u izradi replika povijesnih kostima
•    Spoznati odijevanje prošlosti kroz suradnju sa pripadajućim institucijama
•    Iizraziti se u vlastitoj trodimenzionalnoj formi
•    Inkrustirati različite materijale i povezati ih u zajedničku cjelinu, što vjernije povijesnim periodima

Okvirni sadržaj predmeta

Rekonstrukcija i izrada povijesnih krojeva od gotike do 21. stoljeća.

Cilj predmeta

Uvesti studenta u svijet kazališnih kostima (filmskih )uvjetovanih povijesnim periodom (predstava ili film smješteni u točno određeno razdoblje u povijesti)

Literatura potrebna za ispit

  • Patterns of Fashion 1660-1860. by Janet Arnold
  • Patterns of Fashion: The Cut and Construction of Clothes for Men and Women 1560-1620. by Janet Arnold
  • The Cut of Women Clothes, 1600-1930. by Norah Waugh

Dopunska literatura

  • Corsets and Crinolines by Norah Waugh

Primijenjena konstrukcija kostima/14

Povezane teme