unizg Pretraga

Priprema pređe za osnovu

Nositelji

prof. dr. sc. Stana Kovačević

SURADNICI

doc. dr. sc. Snježana Brnada

Šifra predmeta

29039

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne i laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati svojstva, vrste i metode prerade pređe te njihov utjecaj na svojstava tkanine u smjeru osnove i potke.
•    izabrati vrstu snovanja prema asortimanu s ciljem ekonomičnije i kvalitetnije prerade.
•    optimirati škrobni nanos i definirati njegov utjecaj na
iskorištenje tkalačkih strojeva i konačnu kvalitetu tkanine.
•    Steći osnove preradi pređe, osnove i potke po fazama izrade
•    analizirati utjecaj stroja, radnika, materijala i uvjeta rada na kvalitetu tkanine.
•    identificirati i analizirati ekonomičnosti, ekološku opravdanosti i vrednovanje kvalitete u procesima pripreme
 

Okvirni sadržaj predmeta

Utjecaj svojstava pređe i oblik namotka na daljnju preradu. Vrste snovanja i njihove specifičnosti. Proračun dispozicije snovanja. Postupak asembliranja. Utjecaj bojadisanja osnove na snovaćim valjcima na postupak škrobljnja. Proces škrobljenja. Analiza parametara u procesu škrobljenja te parametara osnove. Svojstva škrobnih sredstava i njihov utjecaj na svojstva škrobljene osnove. Proračun bilance tvari na škrobljenju te optimiranje škrobnog nanosa. Utjecaj automatizacije škrobljenja na optimiranje škrobnog nanosa i troškove izrade.

Cilj predmeta

Osposobiti studente da prema vrstama i načinu izrade pređe definiraju njene parametre koji su potrebni za projektiranje ciljane tkanine. Stjecanje znanja o strukturi i izradi pređe namijenjene za osnovu i potku. Pronalaženje utjecaja svojstava pređe na svojstva tkanine

Literatura potrebna za ispit

Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.

Priprema pređe za osnovu

Povezane teme