unizg Pretraga

Tkanje

Nositelji

prof. dr. sc. Stana Kovačević

SURADNICI

Dr. sc. Snježana Brnada, poslijedoktorand

Šifra predmeta

38752

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

5 (3+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati osnovne konstrukcijske parametre tkanine.
•    Analizirati teorijske osnove vezne točke platna u tkanini.
•    podijeliti tkalačke strojeve prema tvorbi zijeva i prema unosu potke.
•    Definirati pojedine dijelove tkalačkog stroja te njihpvi sinkronizaciju u ciklusu tkanja.
•    Regulirati tkalački stroj u svrhu promjene konstrukcijskih parametara tkanine.
•    Opisati tijek razvoja i modernizaciju jednofaznih i višefaznih tkalačkih strojeva.
•    prepoznati prednost korištenja CAD/CAM u tkanju.
•    detektirati greške na tkanini, njihovo uklanjanje na stroju ili nakon tkanja, te raspoznati posljedice i klasifikaciju
 

Okvirni sadržaj predmeta

Konstruktivni parametri tkanine i analize ravnoteže sila u veznoj točki. Podjela i razvoj tkalačkih strojeva prema tvorbi zijeva i prema utkivnom tijelu te njihove specifičnost i razlike. Analize pojedinih dijelova tkačkih strojeva te njihova poboljšanja razvojem. Analiza regulacije pojedinih dijelova stroja i njihova sinkronizacija u ciklusu tkanja kao: moment ulaska i izlaska utkivnog tijela iz zijeva, geometrija zijeva, moment pritkivanja potke i kretanje brda, kretanje listova, aktiviranje čuvara osnovinih i potkinih niti itd. Analiza promjene konstruktivnih parametara tkanine na stroju kao: gustoća osnove i potke, vez, uzorkovanje po potki, napetost osnove i potke, formiranje krajeva. Uzroci i klasifikacija grešaka na tkaninama.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o tehnološkom procesu tkanja. Upoznavanje vrstama tkalačkih strojeva, njihova podjela prema tvorbi zijeva i prema unosu potke te osnovnim dijelovima. Razvoj i modernizacija, te specifična tkanja.

Literatura potrebna za ispit

Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
Adanur Sabit: Handbood of Weaving, Technomic Publishing Company, nc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.

Tkanje

Povezane teme