unizg Pretraga

Ručno tkanje

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Schwarz

SURADNICI

doc. dr. sc. Snježana Brnada

Šifra predmeta

29040

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati povijesne tkanine
•    prepoznati način tkanja te povezati s povijesnim razdobljem
•    identificirati različite tkalačke stanove i naprave
•    razlikovati različite vrste pređe i opisati njihove karakteristike
•    razumjeti postupke ručne prerade lana i vune u pređu i tkaninu
•    znati snovanje višebojnih osnova prema zadanom poretku boja u tkanini, znati uvađati osnovine niti u kotlace i brdo prema uzornici
•    definirati različite tehnike tkanja,
•    definirati uzornicu i pripremiti tkalački stan za tkanje prema ciljanoj tkanini
 

Okvirni sadržaj predmeta

Povjesni razvoj ručnog tkanja i njegovo zadržavanje do danas kao izrada unikatnih i vrijednih predmeta. Analiza konstruktivnih parametara tradicionalnih i eko tkanina različitim tehnikama tkanja. Upoznavanje različitih tehnika tkanja te njihove specifičnosti. Analiza izrade i primjene pređa za ručno tkanje. Temeljni vezovi tkanina, izrada uzornice. Čitanje uzornice, nijen prijenos na tkaninu i obrnuto iz tkanine crtanje uzornice. Skladanje veza i boja. Proračuni parametara tkanine. Upoznavanje i svojstva tkanina otkanih ručnim tkanjem, njihova važnost i namijena danas.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o ručnom tkanju. Upoznavanje karakteristika pređe i njihova namjena za tkanine otkane na ručnom tkalačkom stanu. Stjecanje vještine pripremanja osnove i potke te tkanja. Mogućnost izrade tkanina prema replikama starog tekstila ili prema određenim slikama ili zapisima. Znati se služiti literaturom i znati prenijeti zapis ili crtež s papira na tkalački stan i obrnuto.

Literatura potrebna za ispit

Kovačević S.: Ručno tkanje, stručna knjiga, Centar za kreativne alternative & Prometej, 2003.

Ručno tkanje

Povezane teme