unizg Pretraga

Projektiranje tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Šifra predmeta

29036

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati načine proizvodnje i projektiranja listovnih tkanina u odnosu na raspoložive strojeve
•    Objasniti konstrukcijske elemente tkanine
•    Prepoznati jednostavne i složene listovne tkanina
•    Prepoznati temeljne vezove i njihove izvedenice
•    Definirati vrstu tkalačkog stroja prema namjeni tkanine 
•    Objasniti uzorkovanje tkanina skladom veza i boje
 

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela tkanina po skupinama prema vrstama tkalačkih strojeva. Obrada uzornice klasičnim i skraćenim načinom crtanja. Razvoj izrade uzorkovanja tkanina otkane na listovnom i žakardskom stroju. Projektiranje damast-tkanina listovnim i žakardskim načinom tkanja sa skraćenim crtanjem uzornice. Projektiranje dvopotkinih i tropotkinih tkanina te dvoovsnovinih i troosnovinih tkanina te mogućnosti uzorkovanja prema vrsti stroja. Projektiranje šupljih i dvosrtukih provezujućih tkanina. Skladanje uzoraka i efekata kombinacijom veza i boja u osnovi i potki kod šupljih i dvostrukih provezujućih tkanina. Projektiranje tkanina prema vrstama tkalačkih strojeva u kraćem obliku: pliša, samta, frotira, goblena, sukljanca i ćilima. Kod projektiranja svih tkanina osvrnuti se na razvoj i način CAD-CAM tkanja.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja projektiranja tkanina prema njihovoj namijeni, specifičnosti i složenosti tkanja. Stjecanje znanja u raspoznavanju tkanina prema načinu izrade i namijeni. Razvijanje sposobnosti vještine dekompozicije tkanine i izrade uzornice veza te načina tkanja tkanina s obzirom na stupanj razvoja tkalačkih strojeva. Samostalno raspoznavanje vezova i upotreba istih u projektiranju tkanina. Osposobljavanje za samostalno projektiranje jednostavnih i složenih tkanina.

Literatura potrebna za ispit

Dufek J.: Vazby žaharskih tkanin, SPN Praha, 1967.
Staengle H.E.: Jacquardgewebe I, II, III, IV, Komadin rezlog, R. Kohlman, Stuttgart, 1955.

Dopunska literatura

Orešković V., Hađona J.: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Skripta, VTŠ Bihać, 1982.

Projektiranje tkanina

Povezane teme