unizg Pretraga

Studij rada i troškova

Nositelji

prof. dr. sc. Stana Kovačević

SURADNICI

Dr. sc. Snježana Brnada, poslijedoktorand

Šifra predmeta

29041

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Uočiti nepravilnost rada, pokreta i zahvata po operacijama rada.
•    uočiti prazan hoda na radnom mjestu.
•    prepoznati i analizirati stjecajno vrijeme.
•    Steći sposobnost za unapređenje i sistematizaciju rada na radnom
•    definirati ergonomski nepravilne položaje tijela.
•    definirati bolje položaje tijela uz istu ili bolju učinkovitost. 
•    Analizirati mogućnosti smanjenja troškova po jedinici proizvoda kroz faze prerade u tekstilno- mehaničkoj tehnologiji.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Analiza utjecaja troškova rada, amortizacije i kvalitete u funkciji broja posluživanja strojeva. Teorijska i praktična analiza zastoja strojeva kao funkcija fronte posluživanja te definiranje stupnja stjecajnog zastoja i iskorištenja strojeva. Analiza radnog mjesta i vremena rada radnika i stroja. Elementi radne norme kao međusobnog ugovora poslužitelja i poduzetnika. Analiza pojedinačne i skupinske norme. Utjecaj automatizacije strojeva na izradu norme.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o analizi studija rada i troškova u tekstilno-mehaničkoj preradi. Upoznavanje radnih mjesta po fazama izrade te detaljna analiza svakog radnog mjesta. Izračun troškova materijala i otpada po fazama izrade. Osposobiti studente da steknu vještine snimanja norme, zauzetosti radnika i stjecajnog vremena na različitim radnim mjestima u tekstilno-mehaničkoj tehnologiji. Studenti ovladaju pronalaženjem optimalnog i učinkovitog rada s povoljnim ergonomskim položajem tijela.

Literatura potrebna za ispit

Orešković V.: Simulacijski modeli posluživanja više strojeva, Tekstil, 34 (1989.), 9
Orešković V.: Okviri primjene teoretske jednadžbe za izračunavanja stupnja stjecajnog zastoja, Tekstil, 35 (1987.), 8
Kovačević, Stana: Analize rada poslužitelja i zastoja na konvencionalnim i suvremenim strojevima u mehaničkoj preradi. // Tekstil. 50 (2001) , 7; 245-250 (članak, strucni rad).
Kovačević, Stana; Orešković, Vladimir.

Dopunska literatura

Taboršak: Studij rada, tehnička knjiga, Zagreb, 1971.

Studij rada i troškova

Povezane teme