unizg Pretraga

S Osnovne proizvodnje tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar 
doc. dr. sc. Snježana Brnada
prof. dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković

šifra predmeta

52439

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Tekstilna tehnologija – kemijska
TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanje, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razumjeti ulogu i način (postupke) izrade predenih pređa
•    Analizirati i kritički rasuđivati o pojedinim postupcima izrade predenih pređa 
•    Klasificirati pređe za izradu različitih uzoraka
•    Klasificirati strojeve za izradu tkanina
•    Interpretirati rad strojeva za izradu tkanina
•    Dizajnirati  osnovne uzorke  za izradu tkanina 
•    Izabrati pređe za izradu osnovnih struktura pletiva
•    Kreirati strukturu pletiva za određenu namjenu
•    Analizirati osnovne troškove  izrade tekstilija
•    Predvidjeti  nove modne tekstilne trendove i potrebe tržišta

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje tehnoloških procesa izrade pređa, tkanina i pletiva za različite namijene.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa suvremenim postupcima izrade predenih pređa od pamučnih, vunenih i umjetnih vlakana te pređa iz pamučnih, vunenih i umjetnih mješavina. Stjecanje znanja o tehnološkom procesu tkanja. Upoznavanje vrstama tkalačkih strojeva, njihova podjela prema tvorbi zijeva i prema unosu potke te osnovnim dijelovima. Razvoj i modernizacija te specifična tkanja. Također je cilj upoznati studente s različitim tehnikama i tehnologijama izrade pletiva kako na ravnim tako i na kružnim, pletaćim i prepletaćeim te osnovoprepletaćim strojevima.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
  • McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe:Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
  • Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja, Sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2008.
  • Vrljičak Zlatko: Tehnološki procesi izrade pletiva, interna skripta, TTF, Zagreb 2008.

Dopunska literatura

  • Uputstva za rukovanje strojevima i uređajima na kojima se izvode vježbe i praktičan rad
  • CAD/CAM programi strojeva na kojima se izvodi praktičan rad
  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST, Zagreb

S Osnovne proizvodnje tekstila

Povezane teme