unizg Pretraga

Tekstilna tehnologija – kemijska (TTK)

Kod proizvodnje tekstila od posebnog je značaja završna obrada kojom se daju specijalna svojstva, a ujedno se tekstilni materijali obrađuju prema namjeni i zahtjevima tržišta. U prva dva semestra ovog smjera studenti slušaju opće predmete i neke predmete temeljne struke, dok je u narednim semestrima naglasak na predmetima iz uže struke čime student dobiva znanja koja ga osposobljavaju za vođenje tehnološkog procesa predobrade, bojadisanja, tekstilnog tiska, oplemenjivanja i njege tekstila. 

Predmeti upisnog smjera Tekstilna tehnologija – kemijska (TTK)

I. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Matematika 3 3 - 6 8
Fizika I 3 2 - 5 6
Računalstvo 2 3 - 5 5
Opća kemija 2 2 1 5 7
* Engleski jezik I 2 2 - 4 2
* Njemački jezik I 2 2 - 4 2
Σ 12 14 1 27 30
Tjelesna i zdravstvena kultura I - 2 - 2 -

II. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Vlakna I 3 3 - 6 7
Osnove strojarstva 2 2 - 4 5
Tekstilni materijali 3 3 - 6 6
Termodinamika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik II 1 2 - 3 2
* Njemački jezik II 1 2 - 3 2
Izborni predmeti 5
Σ 11 10 2 23 30
Tjelesna i zdravstvena kultura II - 2 - 2 -

III. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Statistika 2 1 1 4 5
Ekonomika 2 - 2 4 5
* Engleski jezik III 1 1 - 2 2
* Njemački jezik III 1 1 - 2 2
Organska kemija 2 2 - 4 5
Predobrade oplemenjivanja tekstila 2 2 - 4 5
Osnove dizajna 2 - - 2 2
Izborni predmeti 6
Σ 11 6 3 20 30
Tjelesna i zdravstvena kultura III - 2 - 2 -

IV. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Tehnologija oplemenjivanja tekstila 2 2 - 4 5
Tehnologija bojadisanja tekstila 2 3 - 5 6
Analitička kemija 1 2 - 3 4
Osnove boje 1 1 - 2 2
Vlakna II 3 3 - 6 7
Osnove proizvodnje tekstila 2 1 - 3 3
Osnove proizvodnje odjeće 2 1 - 3 3
Σ 13 13 - 26 30
Tjelesna i zdravstvena kultura IV - 2 - 2 -

V. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Računalno receptiranje 1 2 - 3 3
Operacije oplemenjivanja tekstila 2 2 - 4 5
Netkani i tehnički tekstil 2 2 - 4 5
Stručna praksa TTK - 9 1 10 11
Izborni predmeti 6
Σ 30

VI. SEMESTAR

Naziv predmeta P V S Σ ECTS
Ispitivanje tekstila 2 4 - 6 6
Tehnologija tekstilnog tiska 2 3 - 5 5
Procesi njege tekstila 2 3 - 5 4
Izborni predmeti 10
Završni rad 5
Σ 6 10 - 16 30

*  mogućnost izbora samo jednog stranog jezika

Tekstilna tehnologija – kemijska (TTK)

Povezane teme