unizg Pretraga

Etnografski praktikum

Nositelji

doc. Marin Sovar ak. slik. graf.

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i mape

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Istraživanje folklornih oblika i detalja (boje, simboli, teksture, ornamentika i sl.) iz domaće i svjetske folklorne baštine s naglaskom na tekstilije kao izvor ideja u kreiranju suvremenog tekstila.

Cilj kolegija

Studenti razvijaju senzibilitet za valorizaciju vrijednosti hrvatske i svjetske etno baštine i postaju kompetentni za korištenje istih u svom kretivnom radu.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.

Dopunska literatura

  • Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.

Etnografski praktikum

Povezane teme