unizg Pretraga

Etnografski praktikum

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

Šifra predmeta

44224

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe i mape

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Prepoznati i ulogu tradicijske kulture u sveukupnom kulturološkom području.
•    Valorizirati istražene vrijednosti.
•    Prepoznati i izraziti uzročnu povezanost elemenata tradicijske kulture sa sadržajima koje studira.
•    Usporediti različite elemente tradicijskih kultura i koristiti ih u vlastitom kreativnom radu.
•    Prezentirati etnografske zapise
•    Analizirati i,selektirati tradicijsku kulturnu baštinu i elemente koristiti u izradi završnih radova.

Okvirni sadržaj predmeta

Istraživanje folklornih oblika i detalja (boje, simboli, teksture, ornamentika i sl.) iz domaće i svjetske folklorne baštine s naglaskom na tekstilije kao izvor ideja u kreiranju suvremenog tekstila.

Cilj kolegija

Osposobiti studente za samostalno istraživanje tradicijske kulture.
Osposobiti studente za prepoznavanje i bilježenje folklornih oblika iz područja domaće i svjetske folklorne baštine.

Literatura potrebna za ispit

  • Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.

Dopunska literatura

  • Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.

Etnografski praktikum

Povezane teme