unizg Pretraga

Kreiranje tekstila IV

Nositelji

red. prof. art. Andrea Pavetić, Prof. likovne kulture

Šifra predmeta

44228

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati tekstil za interijere i samostalno
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    prezentirati vlastiti rad,
•    analizirati vlastiti rad,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije,
•    prepoznati ulogu dizajnera u procesu proizvodnje tekstilnog proizvoda
•    riješiti zadatak u suradnji s članovima tima

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje teorije boje. Istraživanje komponiranjem boja prema raznim polazištima. Vježbe bojama se usmjeruju s izrazitom pažnjom na osobnu osjetljivost kolorističkog karaktera. Likovno kreativno istraživanje boje u mrljama kroz prepoznavanje motiva u slučajnim oblicima mrlje, mrlja kao izraz emocija i mrlja kao sugestija tekstilna površine

Cilj predmeta

Nastaviti razvijati procese: razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces korištenja likovnog jezika, likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka, proces osvještavanja kriterija za vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza, sposobnost permanentne produkcije ideja, sposobnosti samostalnog pronalaženja literature i usvajanja novih znanja. Kroz teoriju i praktični rad razvijati sposobnosti kreiranja tekstila namijenjenog uređenju interijera i eksterijera. Upoznavati se sa procesom proizvodnje proizvoda, ulogom i mjestom dizajnera u tom procesu i važnosti njegove kvalitetne suradnje i komunikacije sa stručnjacima iz drugih područja. Razvijati sposobnost rada i komunikacije u timu, te  vještine prezentacije svog rada. Kroz rješavanje zadataka objedinjavati znanja stečena na drugim predmetima.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila IV

Povezane teme