unizg Pretraga

Kreiranje tekstila V

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

Šifra predmeta

44232

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati tekstil za ostale namjene,
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    prezentirati rad,
•    analizirati rad,
•    producirati nove ideje,
•    primijeniti različite izvore inspiracije,
•    prepoznati ulogu dizajnera u procesu proizvodnje

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i komponiranje akromatskim vrijednostima. Promatranje i analiza akromatskih vrijednosti u tekstilu i raznim pojavama. Uvod u kreativne vježbe kroz zadatke crno s crnim i bijelo s bijelim. Upoznavanje vrijednosti svjetla i sjene teksture u jednotonskim kompozicijama. Isticanje osobnog kroz izbor materijala i kompozicije.

Cilj predmeta

Nastaviti razvijati procese: razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces korištenja likovnog jezika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka, proces osvještavanja kriterija za vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza, sposobnost permanentne produkcije ideja, sposobnosti samostalnog pronalaženja literature i usvajanja novih znanja kao baze za cjeloživotno učenje. Kroz teoriju i praktični rad razvijati sposobnosti kreiranja tekstila za ostale namjene. Osmišljavati nove mogućnosti za upotrebu tekstila. Razvijati sposobnosti prezentacije svog rada. Upoznavati se s procesom proizvodnje proizvoda, ulogom i mjestom dizajnera u tom procesu i važnosti njegove kvalitetne suradnje i komunikacije sa stručnjacima iz drugih područja. Osvijestiti ukupna do sada stečena znanja, vještine i kompetencije, postignuti stupanj razvoja likovnosti, kreativnosti i individualnosti u likovnom izrazu kroz kolegije Kreiranje tekstila i osvijestiti mogućnosti njihove upotrebe.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila V

Povezane teme