unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila III

Nositelji

red. prof. art. Snježana Vego, ak. slik.

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Lik. Uzorkovanje tekstila za izvođenje u tehnici tkanja tema je ovog kolegija. Raport u listovnom tkanju, šupljoj tkanini te žakardu neke su od tema. Koriste se računalni programi D.P. Point shop pro te Photoshop.

Cilj predmeta

Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. Tvorevina s obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti.

Literatura potrebna za ispit

  • Ideas and techniques for fabric design-L. Flower
  • Geometrical composition and design-M. Gnyka

Dopunska literatura

  • Iban of sea dayak fabrics and their patterns-A.C. Haddon&L.E. Start

Likovno uzorkovanje tekstila III

Povezane teme