unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila IV

Nositelji

prof. art. Snježana Vego

suradnici

Marijana Tkalec, dipl. ing. asistent

Šifra predmeta

44233

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    istraživati različite načine i funkcionalnost raportne jedice u izradi printanih uzoraka tekstila
•    primijeniti metode uzorkovanja u skladu sa likovno prihvatljivim elementima
•    kreirati i osmisliti kolekciju tekstilnih uzoraka namjenjenih za izradu dječje odjeće
•    razviti vlastitu kolekciju odjeće za djecu
•    primjeniti tekstilne uzorke unutar zadane kolekcije
•    analizirati i kroz promjenu boje zaključiti nedostatke odnosno prednosti nastale kolekcije
•    upravljati i prihvatiti računalnu tehnologiju u izvedbi likovnog zadatka
•    grafički uobličiti i prezentirati kolekciju

Okvirni sadržaj predmeta

Štampani textil i stvaranje raporta za određivanje grupe i teme u tom području interes su ovog kolegija. Sitotisak-izrada raporta, separacija boja.

Cilj predmeta

Uz kreiranje kolekcije dječje odjeće kroz ovaj predmet i zadatak želimo stvoriti sustav prezentacije i vizualni identitet zamišljenog brenda. Definirati logo, ambalažu, paletu boja, osnovne uzorke koje cemo prikazivati u raportu unutar osmišljene kolekcije te stvoriti edukativno i likovno zanimljivu priču koja bi zamišljeni brend plasirala na tržište. Osim kreativnog dijela kroz izradu dječje kolekcije ovaj zadatak ima cilj usmjeriti studente da razmišljaju o vizualnom identitetu i mogućem plasmanu kolekcije na tržište.

Literatura potrebna za ispit

  • Textile printing-Yoyce Storey West european printed textiles-N.Birivkova

Likovno uzorkovanje tekstila IV

Povezane teme