unizg Pretraga

Osnove metrike boje

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Suradnici

Ivan Beritić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44267

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit(2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Objasniti osnovne teorije vizualizacije
•    Objasniti postupak instrumentalnog mjerenja boje
•    Izmjeriti boju spektrofotometrijski
•    Definirati objektivne parametre boje
•    odrediti razlike u boji
•    izraditi računalnu sistematizaciju obojenih uzoraka i računalno uređenje skladišta obojenih uzoraka
•    objasniti parametre sustavnog uređenja boje
•    primijeniti određeni sustav uređenosti boje

Okvirni sadržaj predmeta

Boja i svjetlo. Psihološki atributi boje. Metamerija. Brojčano vrednovanje boje; tristimulus vrijednosti boje, potkova boje, CIE sustav. Razlika u boji, ISO standardi. Sustavi uređenosti boje (Munsell, NCS, CIE, RAL i dr.), Markentiške zbirke boja, trodimenzionalni prikaz boja na zaslonu. Primjena kolorimetrije u industrijskom dizajnu..

Cilj predmeta

U tehnološkim proizvodnim procesima kao i prilikom distribucije gotovih proizvoda, stvaranja modnih kolekcija i sl. kontrola boji svrstava se među čimbenike kvalitete nekog proizvoda. Instrumentalno mjerenje boje je uključeno u sve industrijske procese proizvodnje; procesi tekstilne tehnologije, dizajn, odjevne tehnologije, u grafici, multimedijima i dr.

Literatura potrebna za ispit

  • D.Parac-Osterman; Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005.
  • H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.

Dopunska literatura

  • R.McDonald R; Colour Physics for Industry,SDC,Bradford 1997.

Osnove metrike boje

Povezane teme