unizg Pretraga

Netkani tekstil

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi
izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Šifra predmeta

44234

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati značajke postupka proizvodnje netkanog tekstila.
•    Definirati i razlikovati strukture i svojstva netkanog tekstila.
•    Definirati parametre kvalitete i mogućnosti upotrebe netkanog tekstila.
•    Opisati procese izrade netkanog tekstila od ulaza sirovine do izlaska gotovog proizvoda.

Okvirni sadržaj predmeta

Vlakna za proizvodnju netkanog tekstila. Priprema vlakana. Postupci izrade runa: mehanički aerodinamički, hidrodinamički. Izrada runa kod kemijskog predenja. Učvršćenje runa iglanjem, kemijskim vezivnim sredstvima i termičkim postupkom. Područja primjene netkanog tekstila. Netkanim tekstilom ojačani kompoziti. Parametri kvalitete netkanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se student upozna sa vlaknima iz kojih se izrađuje netkani tekstil i glavnim postupcima izrade netkanog tekstila, postupcima obrade i dorade, kao i parametrima kvalitete netkanog tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann: Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
  • Horrocks A R, S C Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Netkani tekstil

Povezane teme