unizg Pretraga

Oplemenjivanje tekstila i odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Šifra predmeta

44253

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe , pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno) usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Provesti i analizirati tijek procesa oplemenjivanja pamučnih, vunenih i sintetičkih materijala
•    primijeniti različite metode kemijskog oplemenjivanja tekstilnog materijala
•    uskladiti izvedbene principe pojedinih operacija s obzirom na vrstu obrade i specifičnosti tekstilija
•    primijeniti wellness metode obrade tekstilnog materijala
•    analizirati tijek procesa oplemenjivanja
•    izraditi postupke impregniranja

Okvirni sadržaj predmeta

Procesi mokrog oplemenjivanja tekstila.Predobrade celuloznog materijala. Obrade vunenog materijala Problem pilinga. Stabilnost dimenzija i oblika tekstilnog materijala, plisiranje. Visoko oplemenjivanje. Oplemenjivanje komadnog materijala

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata tekstilnog i modnog dizajna s operacijama i procesima oplemenjivanja tekstila s posebnim osvrtom na suvremene obrade više dodane vrijednosti i trajnosti u postupcima njege

Literatura potrebna za ispit

  • Soljačić I. D. Katović, A.M. Grancarić : Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I. Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • Grancarić A.M., I. Soljačić, D. Katović : Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
  • Katović D.,S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga III. Procesi suhog oplemenjivanja

Dopunska literatura

  • Pojedini članci iz časopisa Tekstil. H.K.Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001.

Oplemenjivanje tekstila i odjeće

Povezane teme