unizg Pretraga

Kvaliteta tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Kvaliteta; Kontrola kvalitete; Osiguranje kvalitete; Upravljanje kvalitetom. Filozofija i definiranje pojmova u skladu s proizvodno-tržišnim odnosima. Ključni čimbenici za osiguranje kvalitete tekstilnih proizvoda. Kontrola kvalitete glavnih vrsta tekstilnih proizvoda: pristup ispitivanju na uzorcima; pouzdanost ispitivanja i zahtjevi, prostor za ispitivanje i kondicioniranje. Ocjena kvalitete i ispitivanje relevantnih svojstava vlakana, pređa i plošnih proizvoda: dimenzijske i konst. karak., čvrstoća, savitljivost i elastičnost, upotrebna svojstva - udobnost, sklonost pilingu, statičkom elektricitetu, otpornost na habanje, vodoodbojnost, vodonepropusnost, otpornost na gorenje, stabilnost oblika i postojanost obojenja u uvjetima upotrebe i njege. Označivanje i deklariranje.

Cilj predmeta

Dobivanje temeljnih znanja o značajkama i specifičnostima kvalitete tekstilnih materijala i proizvoda; spoznaja o potrebi objektivnog ispitivanja I vrednovanja kvalitete; ovladavanje osnovnih znanja neophodnih za osiguranje specificirane kvalitete i upravljanje kvalitetom.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, E. Pezelj: Kvaliteta tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil, 42 (1993) 17-23
  • R. Čunko: Europska standardizacija kvalitete i specifičnosti tekstilne industrije, Tekstil, 41 (1992) 119-127
  • R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995
  • R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
  • R. Čunko: Procesni pristup u upravljanju kvalitetom, Tekstil, 50 (2001) (6) 292-295

Dopunska literatura

  • R. Čunko, E. Pezelj: Upute za vježbe (interna skripta)

Kvaliteta tekstila i odjeće

Povezane teme