unizg Pretraga

Kreiranje tekstila III

Nositelji

red. prof. art. Andrea Pavetić, Prof. likovne kulture

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i istraživanje vrijednosti dvodimenzionalnog elementa plohe u beskonačnim mogućnostima komponiranja, važnosti oblika, materijalnosti, proporcionalnosti i geometričnosti. Točka kao ploha i sredstvo stvaranja iluzije plastičnosti, teksture, centra kompozicije, šupljine. Komponiranje plohe i točke u raznim likovnim tehnikama u potrazi za individualnim izrazom.

Cilj predmeta

Razvijanje osjetljivosti za vrijednosti točke i plohe i daljnji razvoj osobnog u likovnom izrazu.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila III

Povezane teme