unizg Pretraga

Konstrukcija tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Šifra predmeta

44231

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati osnovne elemente konstrukcije složenih tkanina
•    Projektirati složene tkanine korištenjem vezova i različitih svojstava pređe
Razlikovati vrste složenih tkanina s obzirom namjenu
•    Definirati načine estetskog oblikovanja tkanina
•    Identificirati razliku između jednostavnih i složenih tkanina
Primijeniti određeni vez za izradu tkanine određene namjene

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela tkanina po skupinama prema vrstama tkalačkih strojeva. Obrada uzornice klasičnim i skraćenim načinom crtanja. Razvoj izrade uzorkovanja tkanina otkane na listovnom i žakardskom stroju. Projektiranje damast-tkanina listovnim i žakardskim načinom tkanja sa skraćenim crtanjem uzornice. Projektiranje dvopotkinih i tropotkinih tkanina te dvoovsnovinih i troosnovinih tkanina te mogućnosti uzorkovanja prema vrsti stroja. Projektiranje šupljih i dvosrtukih provezujućih tkanina. Skladanje uzoraka i efekata kombinacijom veza i boja u osnovi i potki kod šupljih i dvostrukih provezujućih tkanina. Projektiranje tkanina prema vrstama tkalačkih strojeva u kraćem obliku: pliša, samta, frotira, goblena, sukljanca i ćilima.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja u raspoznavanju tkanina prema načinu izrade i namijeni. Stjecanje znanja projektiranja tkanina prema njihovoj namijeni, specifičnosti i složenosti tkanja. Razvijanje sposobnosti vještine izrade uzornice veza i načina tkanja tkanina na različite načine prema stupnju razvoja tkalačkih strojeva. Razvijanje kreativnih sposobnosti i ideja u izradi tkanina.

Literatura potrebna za ispit

  • Dufek J.: Vazby žaharskih tkanin, SPN Praha, 1967.
  • Staengle H.E.: Jacquardgewebe I, II, III, IV, Komadin rezlog, R. Kohlman, Stuttgart, 1955.
  • Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, NTF, odelek za tekstilstvo Ljubljana, 1988.

Dopunska literatura

  • Orešković V., Hađona J.: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Skripta, VTŠ Bihać, 1982.

Konstrukcija tkanina

Povezane teme