unizg Pretraga

Konstrukcija tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela tkanina po skupinama prema vrstama tkalačkih strojeva. Obrada uzornice klasičnim i skraćenim načinom crtanja. Razvoj izrade uzorkovanja tkanina otkane na listovnom i žakardskom stroju. Projektiranje damast-tkanina listovnim i žakardskim načinom tkanja sa skraćenim crtanjem uzornice. Projektiranje dvopotkinih i tropotkinih tkanina te dvoovsnovinih i troosnovinih tkanina te mogućnosti uzorkovanja prema vrsti stroja. Projektiranje šupljih i dvosrtukih provezujućih tkanina. Skladanje uzoraka i efekata kombinacijom veza i boja u osnovi i potki kod šupljih i dvostrukih provezujućih tkanina. Projektiranje tkanina prema vrstama tkalačkih strojeva u kraćem obliku: pliša, samta, frotira, goblena, sukljanca i ćilima.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja u raspoznavanju tkanina prema načinu izrade i namijeni. Stjecanje znanja projektiranja tkanina prema njihovoj namijeni, specifičnosti i složenosti tkanja. Razvijanje sposobnosti vještine izrade uzornice veza i načina tkanja tkanina na različite načine prema stupnju razvoja tkalačkih strojeva. Razvijanje kreativnih sposobnosti i ideja u izradi tkanina.

Literatura potrebna za ispit

  • Dufek J.: Vazby žaharskih tkanin, SPN Praha, 1967.
  • Staengle H.E.: Jacquardgewebe I, II, III, IV, Komadin rezlog, R. Kohlman, Stuttgart, 1955.
  • Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, NTF, odelek za tekstilstvo Ljubljana, 1988.

Dopunska literatura

  • Orešković V., Hađona J.: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Skripta, VTŠ Bihać, 1982.

Konstrukcija tkanina

Povezane teme