unizg Pretraga

Likovno uzorkovanje tekstila II

Nositelji

red. prof. art. Snježana Vego, ak. slik.

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

redovito pohađanje nastave i mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Pletivo i trikotaža su teme ispitivanja raznih mogućnosti u stvaranju likovnog rješenja izrade raporta. Trikotaža kao metraža ili pojedinačni odjevni predmeti. Modni tekstil i ispitivanje trendova i boja. Student svoja tekstilna rješenja interpolira u odjevnu formu. Korištenje računalskog programa Paint shop pro.

Cilj predmeta

Kolegij studentima otvara nova područja u proučavanju stvaranja tek. tvorevina. S obzirom na nove tehnike i njihove mogućnosti. Student razvija kreativnost i vlastito likovnu osobnost.

Literatura potrebna za ispit

  • Das strickerieiwerk- Marie Schutte, Sigmund Muller Cristensen Dictionary of needlework, Blance C. Saward

Likovno uzorkovanje tekstila II

Povezane teme